Кариери

Тихерт ЕАД винаги се стреми да привлича амбициозни и инициативни хора, които да увеличат стойността на екипа й от професионалисти.

Ако считате, че притежавате нужния опит и знания за дадена позиция, изпратете:

  • Aвтобиография *
  • Актуална снимка
  • Мотивационно писмо, в което посочвате за каква позиция/и кандидатствате

на email: Eкипа ни с удоволствие ще разгледа Вашата кандидатура и при интерес ще се свърже с Вас.

 

* Изтеглете бланка на Автобиография: CV-BG.doc ~247Kb

Кандидатствай


Свободни позиции за работа:


Позиции

Шлосер-инструменталчик


Специфични професионални знания и умения:
• Шлосерски умения.
• Умения за разчитане на технически чертежи и документация.
• Умения за техн.измервания със средства, типични за това работно място.

Основни задължения:
1. Да постига изискванията на техническата документация на това работно място по най-ефективния и ефикасен начин.
2. Да координира решаването на възникнали проблеми при изпълнение на заданието.
3. Да спазва технологичната и трудова дисциплина.
4. Да усъвършенства процесите в технологичния участък.
5. Да става все по-добър в занаята.
6. Да се гордее с работата си.

Изисквания:
• Средно образование
• Технически умения
• Желание за обучение и преквалификация

Месторабота: гр.Плиска
Вид работа: Постоянна работа
Вид заетост: Пълно работно време

Кандидатствай

Фрезист на център с ЦПУ


Специфични професионални знания и умения:
• Умения за разчитане на технически чертежи и документация.
• Умения за техн.измервания със средства, типични за това работно място.

Основни задължения:
1. Да постига изискванията на техническата документация на това работно място по най-ефективния и ефикасен начин.
2. Да координира решаването на възникнали проблеми при изпълнение на заданието.
3. Да спазва технологичната и трудова дисциплина.
4. Да усъвършенства процесите в технологичния участък.
5. Да става все по-добър в занаята.
6. Да се гордее с работата си.

Изисквания:
• Средно образование
• Технически умения
• Желание за обучение и преквалификация

Месторабота: гр.Плиска
Вид работа: Постоянна работа
Вид заетост: Пълно работно време

Кандидатствай

Конструктор на инструментална екипировка – шприцформи и/или щанци и/или машини и механизми


Личностни качества и умения:
• Конструирането да бъде призвание
• Желание за обучение, самоусъвършенстване и постижения
• Фантазия, всеотдайност и отговорност

Основни задължения:
• Да се обучава за проектиране на инструментална екипировка – шприцформи и/или щанци и/или машини и механизми.
• Да подава информация необходима за офериране на инструментална екипировка.
• Ако е обучен – да проектира
• Да участва в технически съвети за конструкции на изделия.

Изисквания:
• Висше образование
• Специалност: ТМММ – Технология на машиностроенето и металообработващите машини

Месторабота: гр.Плиска
Вид работа: Постоянна работа
Вид заетост: Пълно работно време

Кандидатствай

Механик, монтаж на възли и машини


Специфични професионални знания и умения:
• Основни умения по сглобяване на машинни части във възли.
• Умения да си представи действието на машината, възела по сборен чертеж.
• Умения за разчитане на технически чертежи и документация.
• Умения за техн.измервания със средства, типични за това работно място.

Основни задължения:
1. Да постига изискванията на техническата документация на това работно място по най-ефективния и ефикасен начин.
2. Да координира решаването на възникнали проблеми при изпълнение на заданието.
3. Да спазва технологичната и трудова дисциплина.
4. Да усъвършенства процесите в технологичния участък.
5. Да става все по-добър в занаята.
6. Да се гордее с работата си.

Изисквания:
• Средно образование
• Техническа, механична или друга специалност свързана със сглобяване на детайли и оживяване на механизми!
• Желание за обучение и преквалификация.

Месторабота: гр.Плиска
Вид работа: Постоянна работа
Вид заетост: Пълно работно време

Кандидатствай

Технолог на машиностроителни и металорежещи машини


Специфични професионални знания и умения:

Основни задължения:

Изисквания:

Месторабота: гр.Плиска
Вид работа: Постоянна работа
Вид заетост: Пълно работно време

Кандидатствай

Специалист по технически измервания


Специфични професионални знания и умения:
• Разбиране за същността на процеса Измерване.
• Умения за боравене с измервателни средства за механични величини.
• Умения за разчитане на технически чертежи и документация.
• Умения за систематизиране и обработка на данни от измервания.

Основни задължения:
• Да контролира размерите на детайлите и механизмите според изискванията на техническата документация по най-ефективния и ефикасен начин.
• Да координира решаването на възникнали проблеми при изпълнение на заданието.
• Да спазва технологичната и трудова дисциплина.
• Да усъвършенства процесите в технологичния участък.
• Да става все по-добър в професията.
• Да се гордее с работата си и с фирмата в която работи.

Изисквания:
• Средно или Висше образование
• Специалност: Технология на машиностроенето. Механично уредостроене.
• Желание за обучение и преквалификация.

Месторабота: гр.Плиска
Вид работа: Постоянна работа
Вид заетост: Пълно работно време

Кандидатствай