Personal Data Protection Policy

For English see below.

Политика за защита на личните данни

tihert.bg е уеб сайт, собственост на  – Тихерт ЕАД

Тихерт ЕАД създаде тази Политика за поверителност и защита на личните данни, (“Политика за поверителност на данните”), за да обяви публично своите политики и практики, свързани с обработването на информация за Вас, получена чрез този уебсайт.

В тези политики за защита на данните, ние изброяваме какви лични данни обработваме, причината за обработката, начинът, по който събираме, обработваме и гарантираме защитата на всички предоставени лични данни, как се използва информацията и какви са правата Ви по отношение на Вашите данни (право на достъп, поправка, блокиране и т.н.).

Моля, прочетете внимателно тази политика за защита на данните. Тихерт ЕАД си запазва правото периодично да променя или актуализира своята Политика за поверителност на данните. Когато предоставяте Ваша лична информация чрез сайта, Вие се съгласявате, че тя ще бъде събирана, обработвана и запазена така, както е описано в настоящата Политика за защита на личните данни.

ТИХЕРТ ЕАД обработва Вашите лични данни в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните – (EU) 2016/679 , Защита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, както и действащото Национално законодателство за защита на личните данни.

Категории лични данни, които Тихерт ЕАД обработва:

 1. Ваша контактна информация – имена, длъжност, фирма, мобилен или телефонен номер, email адрес
 2. Вашият IP адрес
 3. В случаите когато изрично и активно заявите Вашето съгласие за това, Тихерт ЕАД обработва информация, предоставена от Вас, за да бъде използвана във връзка с кандидатстване за обявена свободна позиция.
 4. В ограничен брой случаи и по изключение можем да изискаме от Вас да ни предоставите допълнителни идентификационни данни, за да удостоверите Вашата самоличност.
 5. Тихерт ЕАД не обработва и не съхранява данни от банкови карти или други финансови инструменти.

Законосъобразност на обработването

Тихерт ЕАД обработва Вашите лични данни, в случаите, когато субектът на данни изрично и активно е предоставил своето съгласие за това.

Тихерт ЕАД обработва Вашите лични данни, необходими за спазване на изискванията на данъчното, финансовото или друго вътрешно законодателство.

Обработваме Вашите лични данни със следните цели:

 • За целите на ясната и точна комуникация с Вас.
 • За целите на изискванията на данъчното и счетоводно законодателство.
 • При извънредни обстоятелства, Тихерт ЕАД може да обработва допълнителна идентификационна информация, с цел избягването на финансова измама или кражба на самоличност.
 • По изключение Тихерт ЕАД може да обработва допълнителни данни, като снимки, видеоклипове и др., за целите на различни кампании или събития, само в случаите, когато Вие изрично и активно заявите желание за участие в тях.

Срок, в който съхраняваме Вашите лични данни:

Вашите данни ще бъдат съхранявани до момент на оттегляне на желанието Ви за съхранение, изразено в писмена форма чрез нашата форма за контакт или на email: office@tihert.bg

Потенциални получатели на Вашите лични данни:

Тихерт ЕАД не предоставя Вашите лични данни на трети лица, освен ако специален закон не изисква това или в изброените по-долу случаи :

Тихерт ЕАД предоставя Вашето име, адрес и телефонен номер на куриерската фирма, която доставя Вашия заявен продукт.

Когато специален закон изисква това, Тихерт ЕАД прехвърля необходимите лични данни към компетентните данъчни  и други държавни  органи, както и към  доставчиците на счетоводни услуги.

Вашите права като субект на данни –  по всяко време, вие имате право да:

Да поискате  достъп до Вашите лични данни, които Тихерт ЕАД обработва, както и  да получите копие от тях.

Да поискате изтриването на личните Ви данни („правото да бъдете забравени”), ако считате, че обработването вече не е необходимо за целите, с които същите са събрани. Моля, имайте предвид, че това право не може да бъде упражнено в случай, че специален закон предвижда изрично запазването на тези данни за определен срок.

Да поискате коригиране на неточни лични данни в случаите, когато те не отговарят на истината.

За да упражните някое от гореизброените права, изпратете  имейл съобщение с молбата си чрез нашата форма за контакт или на email: office@tihert.bg Ще Ви отговорим в най-кратък срок.

По всяко време, ако се опасявате, че Вашите права за защита на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган по защита на данните, Комисия за защита на личните данни – https://www.cpdp.bg/

Събираме ли данни от деца?

Тихерт ЕАД не събира умишлено информация от деца под 18 години.

 • Съвет към всички лица под 18 години: ако сте на възраст под 18 години, Ви съветваме да разговаряте с Ваш родител или с настойник и да получите неговото съгласие, преди да споделите данни с нас;
 • Специално съобщение за родители на деца под 18 години: препоръчваме да проверявате и следите използването от Вашите деца на нашите продукти, системи, услуги, приложения (включително уебсайтове и други дигитални канали), за да сте сигурни, че Вашето дете не споделя лична информация, без да иска позволение от Вас.

Каква е Вашата отговорност?

В случаите, когато подавате своя Автобиография (CV) чрез сайта tihert.bg, бихме искали да Ви напомним, че е Ваша отговорност да осигурите точността, пълнотата и актуалността на данните, които ни предоставяте. В случай, че споделяте с нас данни на други лица, Вие носите отговорност за събирането на тези данни в съответствие както с Българското законодателство за защита на личните данни, така и с Вашите лични етични правила.  Например – необходимо е да уведомите лицата , чиито данни ни предоставяте и чиято информация споделяте, че имате намерение да го направите, да получите тяхното съгласие, както и да ги уведомите относно съдържанието на нашaтa Политикa за защита на личните данни.
Тихерт ЕАД заявява, че не носи отговорност за достоверността на предоставената от Вас информация или липсата на съгласие на третите лица .

Как защитаваме Вашите лични данни?

Тихерт ЕАД гарантира, че са предприети  всички административни, технически и физически мерки за защита на Вашите лични данни от случайно, незаконно или неоторизирано обработване,  унищожаване, загуба, достъп, разкриване или използване.

Отговорен за обработването на Вашите лични данни е:
Име на дружеството: Тихерт ЕАД
ЕИК: 127627003
Адрес: гр.Шумен, ул. “Антим I” 38

Контакт: Силвана Богданова

Email: office@tihert.bg


Personal Data Protection Policy