Лайнинг (машина за поставяне на уплътнител в капачка)